fbpx

Nieuwetijds Chakra’s, Aura’s & Hooggevoeligheid

Specialisatie---Chakrabal01

Nieuwetijds Chakra’s

Wanneer we het over chakra’s hebben, praten we over energie. Energie is een bron van kracht die kan worden gebruikt om te bewegen, werk te verrichten of een doel te bereiken. In het verleden werd er vaak van uitgegaan dat de mens 7 chakra’s bezit, maar tegenwoordig – in de Nieuwetijd – gaan we uit van 13 chakra’s. Een onevenwichtigheid in een van de chakra’s kan leiden tot lichamelijk onbehagen en omgekeerd kan een zware fysieke belasting leiden tot een disbalans in de chakra’s. Door het ondergaan van een chakra balancerende- en/of een energetische voetreflexzonemassage kan dit weer in balans gebracht worden.

Specialisatie---Chakrabal03

Aura’s

Naast het fysieke of stoffelijke lichaam bezit ieder mens een zogenoemd subtiel lichaam, dat uit vele lagen bestaat. Dit voor sommigen zichtbare energieveld bestaat voornamelijk uit de aura, een aantal energiebanden rond het lichaam, die in frequentie en kleur variëren, naarmate ze zich verder van de romp bevinden. Ieder auralichaam koppelt zich bovendien aan een van de chakra’s. Op deze wijze wisselt het informatie uit tussen de wereld, zowel buiten-als binnen het lichaam.

Specialisatie---Chakrabal02

Hooggevoeligheid

Het blijkt dat minstens 1 op de 5 personen hooggevoelig is. Het percentage onder de jongeren ligt zelfs hoger. Een deel van de bevolking voelt zich dus anders en dienen te leven met andere maatstaven als de gemiddelde Nederlander. Deze doelgroep mag leren omgaan met de vele prikkels en hun plaats in de maatschappij. Belangrijk is dat zij leren het gevoelsleven en emoties op de juiste manier te beleven, leren omgaan met stress en spanningen, aarden en tijdig rust nemen. Ook leren inzien dat hooggevoeligheid vele kwaliteiten in zich heeft. Alles wat de zintuigen prikkelt en/of om aandacht vraagt hoort bij het leven. Maar overprikkeling zorgt voor disbalans, geïrriteerdheid, minder kunnen verdragen dan normaal en fysieke klachten.